interview MR-magazine met Bob van der Kamp

Redactie
-

Overstap van de week: Bob van der Kamp

dinsdag 22 oktober 2013 door redactie Mr.

Bob van der KampOverstap van de week is Bob van der Kamp. Hij is per 1 oktober overgestapt van Med-legal naar Boot advocaten. Van der Kamp werkt voor cliënten in de publieke en private sector met focus op de medische sector, met name richt hij zich hierbij op corporate (commercial) en regulatory. Daarnaast werkt hij in projectontwikkeling en vastgoed op de scheidslijn van publieke en private partijen.

Hoe is Boot advocaten op uw pad gekomen en waarom heeft u voor dit kantoor gekozen?

Boot advocaten is een niche kantoor waar ik de mogelijkheid krijg om mijn focus op de medische sector te richten. Vastgoed en zorg liggen in elkaars verlengde, net als vastgoed en energie. Duurzaamheid is een verbindende factor tussen deze gebieden. Het werken vanuit een teamverband met focus op kennis van de markt en de diverse sectoren spreekt mij erg aan. Ook het samenwerken met technische en financiële deskundigen en het integreren van hun kennis in een juridische oplossing biedt cliënten meer perspectief dan een uitsluitend juridische beoordeling. Samen met de reeds aanwezige expertises op het gebied van inkoop, aanbesteding, bouw, vastgoed en energie kan ik met mijn kennis en ervaring van de zorgpraktijk een extra dimensie toevoegen, een bijzonder leuke uitdaging.

Voelt u zich al thuis op uw nieuwe kantoor? Wat is het leukste, buiten uw nieuwe werkzaamheden dat u erbij hebt gekregen?

Ik ben hartelijk ontvangen en er is veel positieve energie aanwezig. Er is ruimte voor persoonlijke aandacht en dat maakt ook dat je je snel thuis voelt.

De medische sector is volop in beweging: er zijn veel kansen, maar ook bedreigingen. We werken aan de voorkant mee aan kennisontwikkeling en innovatie in denktanks en pilots; de Seijgraaf Advies Groep en BioportEurope zijn voorbeelden van zulke initiatieven. Wijsheid achteraf is overal te koop. Het leukst vind ik om in samenwerking met de andere disciplines niet alleen juridisch advies te geven, maar echt een strategische sparringpartner te zijn voor cliënten, het liefst aan de voorkant!

Welke zaak is u tot nu toe het meest bijgebleven?

Binnen een paar maanden tijd is een prachtig innovatief wondzorgproduct uit het basispakket gehaald; vanaf het moment dat het niet meer in aanmerking kwam voor vergoeding is niet alleen het bedrijf over de kop gegaan, maar ook de toegang tot die zorg voor veel patiënten een illusie geworden, met ernstige consequenties voor de gezondheid van die mensen. Dat is me bijgebleven.

Wat houdt uw focus op de medische sector interessant?

De gezondheidszorg in Nederland staat voor veel uitdagingen: vanuit de politiek zijn er al diverse bezuinigingen geweest en er zullen zeker nog maatregelen volgen. Daarnaast wijzigen beleidsregels op het gebied van inkoop van zorg, marktwerking, governance en samenwerkingsverbanden zoals fusies. Als we alleen al kijken naar belangrijke thema’s zoals marktwerking, financiering, patiëntenrechten, het scheiden van wonen en zorg, E-Health en zorgvastgoed: hierbij speelt veel wet- en regelgeving op verschillende gebieden een rol. Dat maakt dat je samen met meerdere disciplines kan adviseren en als team kan inspelen op de actuele ontwikkelingen.

Wanneer stapt u weer over?

Ik ben in het verleden eerder overgestapt. Ik heb ondanks de korte tijd het gevoel mijn stek hier te hebben gevonden; ik kan goed samenwerken met Alexandra en de rest. Dus wat mij betreft worden we samen oud in Zorg & Vastgoed!