Afsplitsing netwerk gerechtvaardigd

Redactie
-

De afsplitsing van netwerken bij energiebedrijven kan gerechtvaardigd zijn omdat het de belangen van de consument en de zekerheid van energievoorziening waarborgt. 
Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dinsdagochtend bekendgemaakt. De uitspraak betekent dat afsplitsing van de netwerken van Delta en Eneco gerechtvaardigd is. Maar het is aan de verwijzende rechter in Nederland om tot nader onderzoek daarvan over te gaan, aldus het Hof.

Verenigbaar met Europees recht

In april van dit jaar oordeelde de advocaat-generaal al dat gedwongen splitsing — een vurige wens van de Nederlandse overheid — verenigbaar is met het Europees recht. Het Hof volgt het advies van de advocaat-generaal vaak op.

Vrij kapitaalverkeer

Gedwongen afsplitsing is weliswaar in strijd met het vrije kapitaalverkeer, erkent het Hof, maar de redenen om dit te doen ‘kunnen dwingende doelstellingen van algemeen belang zijn’, aldus het Hof.

Tegenvaller

De uitspraak is een tegenvaller voor de energiebedrijven Essent, Eneco en Delta. Die vrezen dat hun winstgevendheid wegvalt als ze hun netwerken moeten wegdoen.
De bedrijven hadden de zaak al in Nederland voor de rechter laten komen. De Hoge Raad der Nederlanden heeft besloten de zaak aan het Europese Hof voor te leggen, die nu uitspraak heeft gedaan.

Brinkhorst

De splitsingswet stamt uit 2008 en is het geesteskind van oud-minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66). Aanleiding voor de splitsingswet was de liberalisering van de energiemarkt. De gedachte achter gedwongen splitsing is dat een onafhankelijk netwerkbedrijf gelijke kansen biedt aan concurrenten op een vrije markt. Brinkhorst vreesde ook dat netwerkbedrijven binnen geïntegreerde energiebedrijven zullen opdraaien voor verliezen uit de verkoop van gas en stroom. Dat zou levering van energie in gevaar kunnen brengen omdat er dan onvoldoende kan worden geïnvesteerd in de netwerken.

Uitspraak Hof over splitsen

Voor meer informatie over afsplitsing van netwerken en verdere onderwerpen gerelateerd aan energiewetgeving kunt u contact opnemen met onze specialisten:

 

Bron: FD, dinsdag 22 oktober 2013