Gezond verstand bij aanbesteden

Redactie
-

Afgelopen week werd ik gebeld door een relatie uit het noorden van het land. Hij had een vraag die vrij eenvoudig kon worden beantwoord.
Hij werd geconfronteerd met een aanbestedende dienst die in de aanbestedingstukken verbood om, voor wat betreft de referenties, de werkzaamheden op te voeren die hij in het verleden voor die aanbestedende dienst had uitgevoerd.
Met andere woorden: het betreft een geval  waarin de aanbestedende dienst het niet toestaat dat zij figureert als referent van een inschrijver.

Met de referentie-eis wordt kort gezegd beoogd te toetsen in hoeverre opdrachtnemers de uitgevraagde werkzaamheden in het verleden goed hebben uitgevoerd. In de aanbesteding waar mijn relatie mee werd geconfronteerd, was het dus niet toegestaan om de werkzaamheden die in het recente verleden voor die aanbestedende dienst werden uitgevoerd, te gebruiken als referentie.

Ofschoon dit vaker voorkomt, lijkt mij dit standpunt niet houdbaar. In de eerste plaats stel ik vraagtekens bij de rechtmatigheid. Beargumenteerd kan worden dat het uitsluiten van deze referenties discriminatoir is. Indien een referentie voldoet aan de daaraan gestelde eisen, en een referent is genegen dat zo nodig te verklaren, dan is er geen enkele objectieve reden om die referent dat te ontzeggen. Daarbij maakt het niet uit dat de aanbestedende dienst ook referent is ten behoeve van een inschrijver.

Mijn tweede bezwaar betreft de doelmatigheid van een dergelijk verbod. Voor wat betreft werkzaamheden die in het verleden voor een aanbestedende dienst zijn uitgevoerd, geldt dat niemand die beter kan beoordelen dan die aanbestedende dienst zelf.

Als dat zo is, staat niets er aan in de weg daarvoor een referentie te verstrekken ten behoeve van de opdrachtnemer. Je verstrekt dan in ieder geval een referentie aan een inschrijver die de kunst van die werkzaamheden onder de knie heeft, zo lijkt me.

Toch blijkt maar weer dat de praktijk weerbarstiger is.

Wat dat betreft kijk ik enigszins gereserveerd tegen initiatieven als het gisteren ondertekende ‘actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden Noord Nederland’.
Het doel is om samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te bevorderen en om te komen tot een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijk is voor het MKB.

De initiatiefnemers willen een verbeterslag maken in het noordelijke aanbestedingsbeleid. Dat vraagt, volgens de betrokken partijen, ‘enerzijds om goed en creatief ondernemerschap vanuit het regionale bedrijfsleven. Anderzijds om een toegankelijker en duidelijker aanbestedingsklimaat binnen de noordelijke overheden.’

Laten we hopen dat ook het gezond verstand mee doet.

Floris Koster, advocaat aanbestedingsrecht

Floris Koster is niet meer werkzaam bij Boot Advocaten. Wilt u meer informatie over aanbestedingen, neem dan contact op met onze experts:

  • Jeroen Bergevoet, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht, auteur van het boekje Tekst en Commentaar Aanbestedingswet
  • Alexandra Boot, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht

 

Gerelateerde onderwerpen:

, ,