Lancering Boek ‘Duurzame Energieregelgeving’ door Boot advocaten

Redactie
-

Op 9 oktober is het eerste exemplaar van het boek ‘Duurzame Energieregelgeving’ door Boot Advocaten aangeboden aan mw. mr. Drs. Jacqueline Cramer. Alexandra Boot, medeauteur en oprichtster van Boot Advocaten, bood het boek aan tijdens de bijeenkomst van de strategieraad van het ESCo netwerk, waarvan  Jacqueline Cramer voorzitter is. Zij is tevens directeur van het Utrecht Sustainability Institute (USI) en schreef het voorwoord van dit energieregelgeving boek.

boek aanbieding

Duurzame energie is de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk onderwerp geworden. Nederland moet in 2050 een volledig duurzame energievoorziening tot stand hebben gebracht. Zowel vanuit de overheid als vanuit private financieringen, worden duurzame energie projecten meer en gemakkelijker gefinancierd. Energieregels zijn door dit alles van groot belang. Zowel op Europees als op nationaal niveau verandert er veel en snel. Twee recente voorbeelden maken dit duidelijk.

  • Op 3 oktober 2013 reikte wethouder Van Poelgeest van de gemeente Amsterdam voor 1 miljoen euro aan leningen uit aan acht duurzame initiatieven van Amsterdammers.
  • De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft zich op 30 september 2013 gecommitteerd aan  de zogeheten ‘Green Deal’, waarmee kleinschalige en complexe projecten voor duurzame energieopwekking en -besparing  kunnen profiteren van  voordelige financieringsvormen.

Boot  Advocaten heeft als voorloper op het gebied van energierecht het nieuwe boek  ‘Duurzame Energieregelgeving’ uitgebracht waarin de relevante regelgeving is gebundeld voor ieder die zich bezig houdt met duurzame energie. Op 350 pagina’s logisch gegroepeerd en actueel, zodat iedereen in zijn of haar dagelijkse praktijk een compleet overzicht heeft van de Europese en nationale regelgeving.

Ongeacht of het nu regelgeving omtrent traditionele vormen van energie betreft of juist regels omtrent meer innovatieve, duurzame vormen zoals ESCo’s, WKO’s, geothermie, bio-energie of windenergie. Ieder initiatief kan in een ogenschouw langs de meetlat van de relevante regelgeving worden gelegd. Een praktisch en compleet boek voor groene ondernemers en overheden die kansen willen verzilveren!

Het boek kan worden besteld via uitgeverij Larcier  (ISBN: 9782804466428) http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/titres/131220_1/duurzame-energieregelgeving.html