Duidelijkheid mogelijkheden verhuurder bij nieuw bestemmingsplan huur te beëindigen

Redactie
-

De gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid, is al enkele jaren bezig met de revitalisatie van het Stadionplein nabij het Olympisch Stadion.In dat kader is een nieuw bestemmingsplan Stadionplein vastgesteld dat inmiddels onherroepelijk is.

De gemeente is ook al tot aanbesteding overgegaan en in onderhandeling getreden met een ontwikkelaar. Voor de herontwikkeling moeten twee kiosken van Febo wijken. Deze werden sinds 1994 door de gemeente aan Febo verhuurd.

In verband met de herontwikkeling heeft de gemeente heeft de huurovereenkomsten opgezegd. In de eerste plaats op grond van de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’, in de tweede plaats op grond van (de opzeggingsgrond)  de realisering van het bestemmingsplan. Febo wil aldaar haar kroketten blijven verkopen en verzet zich tegen de beëindiging van de huur.

De kantonrechter veegt de opzegging op grond van het dringend eigen gebruik van tafel. Hij oordeelt dat het in gebruik geven aan een ontwikkelaar eraan in de weg staat te oordelen dat er sprake is van persoonlijk (duurzaam) in eigen gebruik nemen. Kort samengevat, sloop gevolgd door wederverkoop kwalificeert niet als dringend eigen gebruik.

Met de verwezenlijking van het bestemmingsplan komt de gemeente verder. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het gebruik dat Febo van de kiosken maakt is daarmee in strijd. Wél staat het overgangsrecht het gebruik van de kiosken (om aldaar kroketten te bakken) toe. De kantonrechter oordeelt echter dat de gemeente desalniettemin de huurovereenkomsten mag opzeggen op grond van de realisering van het bestemmingsplan.

Dat is een nieuw inzicht en een belangrijke overweging voor verhuurders die een einde willen maken aan een huurovereenkomst. Juist omdat het overgangsrecht bij bestemmingsplannen de voortzetting van bestaande situaties vaak toelaat. De kantonrechter oordeelt in dit geval echter dat de verwezenlijking van de bestemming ziet op de nieuwe bestemming. Waarmee het overgangsrecht niet meer ter zake doende is.

Dat geeft duidelijkheid aan verhuurders die op grond van de realisering van het bestemmingsplan een einde willen maken aan een huurovereenkomst.

Floris Koster, advocaat aanbestedingsrecht

Floris Koster is niet meer werkzaam bij Boot Advocaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: