DAEB taken, energielevering en het afgesloten woonakkoord

Redactie
-

Als gevolg van het woonakkoord dat minister Blok met de koepelorganisatie Aedes heeft gesloten, accepteren de woningbouwcorporaties dat ze een verhuurdersheffing moeten gaan betalen. Via de verhuurdersheffing haalt Blok 1,7 miljard euro bij de corporaties op om de staatskas aan te vullen. De heffing is omstreden omdat de sector vindt dat er door de belasting geen geld overblijft voor investeringen in nieuwbouw en renovaties. Met de gesloten deal krijgen de corporaties via het energieakkoord 400 miljoen euro om te investeren in energiebesparing voor verhuurders in de sociale huursector. Ook krijgen de corporaties een btw-voordeel van 60 miljoen euro, meldt persdienst Novum.

In het woonakkoord is tevens afgesproken dat woningcorporaties terug gaan naar hun kerntaken. De sociale activiteiten, zoals het verhuren van huizen, worden gesplitst van de meer commerciële activiteiten. Boot Advocaten is van mening dat de kerntaken van de woningcorporaties in dat geval moeten worden uitgebreid met het leveren van energie. Bewoning kan immers niet zonder energie en na huur is energie de belangrijkste woonlast. Wanneer de levering van energie als een niet-commerciële kerntaak zou worden beschouwd, zijn de staatssteunregels niet van toepassing. Zowel huurders als corporaties zouden hier voordeel bij hebben. Boot Advocaten heeft hier reeds, vooruitlopend op dit akkoord, op 21 december 2012 in de Cobouw een interview over afgegeven. Voor het volledige artikel Cobouw 21-12-2012 DAEB woco.

Voor het woonakkoord klik afspraken kabinet aedes

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met: