‘Energieakkoord voor duurzame groei’: overeenstemming bereikt

Alexandra Boot
-

Op 27 augustus 2013 is overeenstemming bereikt over het Energieakkoord. Onder auspiciën van de SER wordt hierover al sinds eind 2012 overlegd. Begin juli jl. werd bekendgemaakt dat de onderhandelaars (werkgevers, werknemers, milieubeweging en overheid) op hoofdpunten elkaar hadden gevonden. Gedurende het zomerreces is het een en ander nader worden uitgewerkt. De nu bekend geworden tekst is overigens nog steeds niet helemaal definitief want de achterbannen van de onderhandelende organisaties moeten zich er nog over uitspreken. Ook zal de ACM een informele zienswijze uitbrengen.

In het akkoord zijn o.a. de volgende punten afgesproken:

  • elk jaar, tot 2020, zal er gemiddeld 1,5% van het finale energieverbruik worden bespaard;
  • de productie van hernieuwbare energie (nu: 4%) moet groeien naar 14% in 2020 en en 16% in 2023;
  • (ten minste) 15.000 banen komen er bij in de installatie-, bouw- en duurzame energiesectoren;
  • er zal in 2013 al een revolverend fonds van € 600 miljoen van start gaan ten behoeve van besparingen bij bestaande gebouwen voor eigenaar-bewoners;
  • daarnaast stelt het Rijk € 400 miljoen beschikbaar voor investeringen in energiebesparing in de sociale huursector in de periode 2014-2017;
  • de productie van windenergie op zee zal worden opgevoerd van 450 Mw in 2015 naar 4.450 Mw in 2023;
  • er wordt een belastingkorting per 1 januari 2014 ingevoerd voor hernieuwbare energie opgewekt in coöperatief verband of door VvE’s;
  • de vijf jaren ’80 kolencentrales zullen worden gesloten: drie per 1 januari 2016 en twee per 1 juli 2017;
  • er wordt een omvangrijk programma opgezet voor de financiering van zowel grote als kleine projecten voor hernieuwbare energie; dit zal gebeuren in samenwerking met banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

De tenuitvoerlegging van het akkoord zal in de gaten worden gehouden door een permanente commissie binnen de SER. In 2016 zal een evaluatie plaatsvinden.

Op 4 september a.s. zou het akkoord definitief moeten zijn.

–        Energieakkoord-SER(27augustus2013)

–        Energieakkoord-SER(27augustus2013-SAMENVATTING)

Voor meer informatie over het energieakkoord, energierecht of projecten inzake rendabele verduurzaming kunt u contact opnemen met: