Circulaire grensbedragen voor aanbestedingsprocedures onder de drempelwaarde gepubliceerd

Redactie
-

Het Ministerie van BZK heeft gisteren een circulaire gepubliceerd met grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen.

Aanbestedende diensten kunnen aan hun motiveringsplicht van de keuze voor een procedure onder de Europese drempelwaarde (art. 1.4 Aanbestedingswet) in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld. De circulaire is beleid en is niet verplicht voor aanbestedende diensten.

De grensbedragen voor het toepassen van de procedures onder de Europese drempelwaarde zijn:

Soort opdracht Grensbedrag ex BTW Aangewezen procedure
Levering of dienst Tot € 50.000 Enkelvoudig onderhandse procedure
Vanaf € 50.000,– tot de drempelwaarde Meervoudig onderhandse procedure
Met duidelijk grensoverschrijdend belang Nationale aanbesteding (publicatie)
Werk Tot € 150.000 Enkelvoudig onderhandse procedure
vanaf € 150.000,– tot € 1.500.000,– Meervoudig onderhandse procedure
Met duidelijk grensoverschrijdend belang Nationale aanbesteding (publicatie)
Vanaf 1.500.000,– tot de drempelwaarde Nationale aanbesteding (publicatie)

 

De circulaire is te vinden via de volgende link: Circulaire.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten:

  • Jeroen Bergevoet, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht,
    auteur van het boekje Tekst en Commentaar Aanbestedingswet
  • Alexandra Boot, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht