Masterclasses decentralisatie sociaal domein, september-november 2013

Redactie
-

EFK Belastingadviseurs organiseert in samenwerking met Boot Advocaten Masterclasses waarin de samenwerking, de fiscale aspecten, de inkoop en aanbesteding alsmede de organisatorische aspecten van de voorgenomen decentralisatie sociaal domein worden toegelicht en waarbij u volop de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen.

Het Rijk is voornemens decentralisaties door te voeren op het terrein van jeugdzorg, WMO en participatie. Gemeenten zijn daarvoor de aangewezen bestuurslaag en hebben/krijgen een eigen verantwoordelijkheid in het inrichten van de decentralisaties. Gemeenten zullen daarvoor hun bestuurlijke, ambtelijke en financiële krachten moeten bundelen in de vorm van samenwerkingsverbanden die zoveel mogelijk per 1 januari 2014 operationeel zijn. Per 1 januari 2015 starten bij gemeente de trajecten voor inkoop en aanbesteding bij de decentralisaties.

Gemeenten zullen stappen moeten zetten met betrekking tot dekking van financiële risico’s , opdrachtgeverschap, de juridische structuur van de samenwerking en de samenwerking en toezicht op partners. Daarvoor zoeken zij op verschillende taken de samenwerking. Zeker voor de meer specialistische taken hebben gemeenten behoefte expertise te bundelen en inkoopkracht te versterken. Veel partners waarmee gemeenten (gaan) samenwerken, opereren op regionale schaal.

De data waarop de Masterclassses plaatsvinden in uw regio vindt u hier, u kunt zich op deze pagina eveneens inschrijven voor de Masterclasses (1 dagdeel)

Voor meer informatie over bovenstaande juridische onderwerpen kunt u contact opnemen met onze specialisten:

  • Jeroen Bergevoet, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht,
    auteur van het boekje Tekst en Commentaar Aanbestedingswet
  • Alexandra Boot, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht
  • Dick Visser, fiscalist

Gerelateerde onderwerpen:

, , , , ,