Warmtewet gepubliceerd in Staatsblad

Redactie
-

Op 31 juli 2013 zijn de navolgende wetten gepubliceerd in het Staatsblad:

  • 325, Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (hierna: “Warmtewet”);
  • 326, Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (hierna: “Wijzigingswet”).

De inwerkingtreding van de gewijzigde warmtewet is voorzien op 1 januari 2014.

Boot Advocaten publiceert in september 2013 een boek met daarin duurzame energieregelgeving. In dit boek zijn een zevental EU richtlijnen, 17 Nederlandse wetten, amvb’s en ministeriële regelingen opgenomen. Vanzelfsprekend zal de Warmtewet niet ontbreken. De uitgave bevat een voorwoord van Prof. dr Jacqueline Cramer (Utrecht Sustainability Institute). Duurzame energieregelgeving

Indien u meer informatie wenst over de Warmtewet, duurzame energieprojecten, ESCO’s of energierecht in het algemeen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen!

U kunt hierover contact opnemen met: