Cursus Jurisprudentie aanbestedingsrecht, 1 en 8 oktober 2013

Redactie
-

Boot advocaten verzorgt in samenwerking met Euroforum modules van de cursus Jurispudentie aanbestedingsrecht op 1 en 8 oktober 2013.

Deze cursus, die in de afgelopen jaren gemiddeld werd gewaardeerd op een 8, wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen en biedt u een overzicht van actuele rechtsspraak en ontwikkeling:

  • Recente rechterlijke uitspraken in zowel het Europese als nationale aanbestedingsrecht
  • Nieuwe Aanbestedingswet en de WIRA
  • Herziene Europese aanbestedingsrichtlijn
  • Aanbestedingsrechtspraak over inschrijvingen, uitvoering, selectie- en gunningscriteria
  • Ontwikkelingen gebiedsontwikkeling, gronduitgiften, duurzaamheid en staatssteun

Plus praktijkvoorbeelden en handreikingen van aanbestedingsspecialisten

  • Actualiteiten jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van (Europees) aanbestedingsrecht
  • Uitvoering van aanbestedingen en inschrijvingen
  • Selectie en gunningscriteria en mogelijkheden tot informatieuitwisseling en onderhandeling
  • Recente aanbestedingsrechtspraak in de bouw- en vastgoedpraktijk (o.a. ICER-rapport Auroux)
  • Rechtsbeschermingsmogelijkheden en toepassing in de praktijk

Voor meer informatie en inschrijvingen: http://www.euroforum.nl/juridisch/jurisprudentie-aanbestedingsrecht/

Gerelateerde onderwerpen:

, ,