Verkorte opleiding aanbestedingsrecht, oktober/november 2013

Redactie
-

Ook dit najaar verzorgt Boot advocaten in samenwerking met Euroforum de succesvolle verkorte opleiding aanbestedingsrecht.

Deze training bestaat uit de volgende 5 Modules:

  • (29 okt): (Nieuwe) aanbestedingsregelgeving en –beginselen
  • (5 nov):   Werkingssfeer
  • (12 nov): Voorbereiding van aanbestedingsprocedures
  • (19 nov): Uitvoering van aanbestedingsprocedures
  • (26 nov): Rechtsbescherming en strategie van inschrijven

Reacties van eerdere deelnemers:

  • Nu helemaal op de hoogte van de aanbestedingsregels, processen en actualiteiten
  • Een complete lesstof met meer dan voldoende gelegenheid om vragen te stellen
  • De toegelichte recente jurisprudentie is zeer bruikbaar voor de praktijk
  • Geeft een vernieuwde kijk op het aanbestedingstraject; nuttige info!

Voor meer informatie en inschrijving verwijzen wij u naar http://www.euroforum.nl/juridisch/