Richtsnoeren Leveringen en Diensten – definitieve versie gepubliceerd

Redactie
-

In de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken het initiatief neemt om in samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers richtsnoeren voor leveringen en diensten op te stellen met als doel om uniformering en verbeterde naleving te bereiken.

Na consultatie heeft deze schrijfgroep op 28 maart 2013 het definitieve advies inzake Richtsnoeren Leveringen en Diensten aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden. Vandaag is definitieve versie van de richtsnoeren gepubliceerd: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2013/05/13/richtsnoeren-leveringen-en-diensten.html?ns_campaign=documenten-en-publicaties-over-het-onderwerp-aanbesteden&ns_channel=att

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, of heeft u behoefte aan ‘Eerste hulp bij aanbestedingen’?

Wij proberen u van alle gemakken te voorzien om de aanbestedingspraktijk te vereenvoudigen. Mocht u juridische hulp nodig hebben, schroom niet om ons even te bellen!

  • Jeroen Bergevoet, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht,
    auteur van het boekje Tekst en Commentaar Aanbestedingswet (verschijnt binnenkort)
  • Alexandra Boot, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht