Aanbestedingswet: praktisch overzicht wijzigingen en aandachtspunten

Redactie
-

De Aanbestedingswet geldt voor aanbestedingsprocedures en uitnodigingen tot inschrijving die na 1 april 2013 zijn aangekondigd of bekendgemaakt. Aanbesteders zullen de consequenties van de Aanbestedingswet in de voorbereidende fase van een aanbestedingsprocedure al goed  hebben gemerkt.

Een goed doorlopen aanbesteding is afhankelijk van een gedegen voorbereiding. Met de inwerking getreden Aanbestedingswet geldt dit des te meer. In de voorbereidende fase moet goed worden nagedacht of de (selectie)eisen wel proportioneel zijn in verhouding tot de opdracht, of de eisen wel objectief zijn en de aanbesteder moet zich afvragen of niet in strijd met het clusterverbod wordt gehandeld. Dit zijn enkele belangrijke wijzigingen, die grote gevolgen hebben voor de aanbestedingspraktijk. Daarnaast roept de Aanbestedingswet vele vragen op hoe een aanbesteder in de nieuwe aanbestedingspraktijk mag en moet handelen. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld in welke gevallen de aanbesteder gemotiveerd mag afwijken van de Aanbestedingswet (‘comply or explain’) en nog belangrijker: in welke gevallen is voldoende gemotiveerd afgeweken?

De Aanbestedingswet brengt dus vele wijzigingen met zich mee die de aanbestedingspraktijk van aanbesteders verandert. Om het overzichtelijk voor u te maken als aanbesteder, heeft Boot Advocaten een overzicht van belangrijkste wijzigingen opgesteld. Om alvast goed voorbereid te zijn op de belangrijkste wijzigingen, is er ook een speciale versie voor inschrijvers. Op uw verzoek per e-mail sturen wij u graag één van beide overzichten toe.

Om de Aanbestedingswet nog begrijpelijker te maken,  heeft Jeroen Bergevoet, als co-auteur, het boek  Aanbestedingswet Tekst & Toelichting, geschreven. Het boek bevat de tekst van de Aanbestedingswet met een praktische algemene en artikelsgewijze toelichting gebaseerd op de parlementaire geschiedenis van de wet, alsmede het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, ARW 2012 en de modellen Eigen Verklaring. U kunt een exemplaar per e-mail bij ons vrijblijvend (voor)bestellen.

Wij proberen u van alle gemakken te voorzien om de aanbestedingspraktijk te vereenvoudigen. Mocht u juridische hulp nodig hebben, schroom niet om ons even te bellen!

  • Jeroen Bergevoet, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht,
    auteur van het boekje Tekst en Commentaar Aanbestedingswet (verschijnt binnenkort)
  • Alexandra Boot, gespecialiseerd advocaat (Europees) aanbestedingsrecht