Woningbouwcorporaties: hoorzitting over hoger beroep bij HvJ EU

Redactie
-

Op woensdag 17 april 2013 vond bij het Hof van Justitie EU de hoorzitting plaats in het hoger beroep dat verschillende woningbouwcorporaties hebben ingesteld tegen het besluit van de Europese Commissie van december 2009 met betrekking tot het Nederlandse corporatiesysteem.

Indertijd bepaalde de Commissie in dat besluit wat Nederland moest doen om zijn stelsel aan te passen aan de Europese staatssteunregels. Negen corporaties (Woonlinie, Woonpunt enz.) zijn hiertegen in beroep gekomen bij het Gerecht (zaken T-202/10 en T-203/10). Maar hun beroepen werden niet ontvankelijk verklaard. Het besluit van de Commissie was immers tot de Nederlandse regering gericht terwijl de corporaties niet ‘rechtstreeks en individueel’ werden geraakt.

Tijdens de hoorzitting probeerden de corporaties het Hof van Justitie EU op andere gedachten te brengen.

Een harde dobber omdat de Europese rechters altijd streng kijken naar ontvankelijkheidvraagstukken. Mochten de corporaties toch succes hebben, zullen de gevolgen verstrekkend zijn. Het Hof zal de zaak dan terug verwijzen naar het Gerecht. Deze instantie zal zich dan moeten opnieuw buigen over deze zaak die deze keer zal moeten ingaan op de inhoudelijke argumenten tegen de beschikking van 2009. Gedurende die procedure die een-twee jaar kan duren, komen de maatregelen die de Nederland heeft genomen ter uitvoering ervan (Besluit Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (3 november 2010), het voorstel  nieuwe Woningwet (Kamerstukken 32 769)) onder druk te staan. Er kan namelijk niet zonder meer van worden uitgegaan dat het Gerecht de beschikking van 2009 in stand zal laten. En na een arrest van het Gerecht ten gunste van de corporaties, kan de Commissie weer in hoger beroep gaan bij het Hof met alle verdere onzekerheid van dien.

Een arrest is eind 2013 te verwachten.

Wilt u weten wat uw proceskansen zijn bij Europeesrechtelijke vraagstukken? Neem contact met ons op

Gerelateerde onderwerpen:

, ,