Warmte en Energieprestatie gescheiden

Redactie
-

Is de aansluiting op een warmtenet op zichzelf voldoende om de energieprestatie van een woning of gebouw te verhogen, ook als de energierekening daardoor niet omlaag gaat?
Minister Blok heeft in een brief van 8 maart 2013 aan de Tweede kamer (TK 2012-2013, 32757, nr. 58 ) deze vraag nu uiteindelijk beantwoord (voor nieuwbouw tenminste).
In dit artikel ga ik in op de discussie en de aangedragen oplossing.
Het gevolg is in ieder geval dat het opnemen van een aansluiting op een warmtenet op zichzelf niet meer voldoende is om aan de EPC-eis te voldoen!

Deze discussie is al heel oud:

  • Warmtenetten maken immers veelal gebruik van restwarmte (reducering CO2 uitstoot) of warmte uit hernieuwbare bron.
  • In beide gevallen telt dit mee voor de energieprestatie van de woning of het gebouw en komt dit terug in het energielabel van het gebouw.
  • Een beter energielabel verhoogt ook de huurwaarde van een woning of een gebouw, dus de huurder kan meer in rekening worden gebracht.
  • Een duurzame energiebron brengt echter niet automatisch met zich mee dat het energieverbruik ook lager is dan bij een woning of gebouw zonder aansluiting op het warmtenet.
  • In veel gevallen zal dit overigens wel zo zijn omdat er tegelijkertijd ook maatregelen worden genomen die het energieverbruik van de woning of het gebouw naar beneden brengen, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Een veelgehoorde klacht bij verduurzaming is dan ook dat de verduurzaming leidt tot een hogere huur en er tegelijkertijd geen verminderde energielasten tegenover staan zodat per saldo de woonlasten/gebruikslasten toenemen. Of dit nu echt heel veel voor komt of niet, is niet met onderzoek onderbouwd.
De klacht ligt er echter wel en dat is slechte publiciteit voor de toepassing van duurzame warmte. Nog recentelijk hebben de leden van de Eerste kamer hier vragen over gesteld bij de behandeling van de Warmtewet (EK 2012-2013, 32389 B).

Oplossing
In de brief van 8 maart aan de Tweede kamer heeft Minister Blok aangegeven dat hij in het Bouwbesluit nadere regels stelt over de afweging tussen isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet. Kort samengevat komt dit op het volgende neer

  • Een nieuwe woning mag een EPC hebben van ten hoogste 0,8
  • De woning met de warmtenet aansluiting gezamenlijk mag een EPC hebben van ten hoogste 0,6; de wettelijke energieprestatie eis.

Dit betekent dat  eerst naar de energieprestatie van het gebouw zelf wordt gekeken en dat die aan de eis van 0,8 moet voldoen voordat de aansluiting op het warmtenet in de berekening mag worden meegenomen..

De EPC reductie voor het warmtenet kan niet meer worden gebruikt om een EPC van het gebouw/de woning, die hoger is dan 0,8 te compenseren. De waarde van een aansluiting op het warmtenet om te voldoen aan de wettelijke eis vermindert hierdoor dus. Bij de ontwikkeling van gebouwen, maar ook nieuwe woningen, bijvoorbeeld door woningcorporaties, is dit wel een aspect dat moet worden meegenomen

Voor bestaande bouw wordt dit nog uitgewerkt, wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Gerelateerde onderwerpen:

, , ,