Calamiteiten training juristen waterschap

Redactie
-

In april of mei 2013 geeft Boot Advocaten in samenwerking met COT, instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, een cursus aan de juristen van drie waterschappen. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Hierbij wordt specifiek de taak van de interne jurist van een waterschap ten tijden van een calamiteit tegen het licht gehouden.

Inhoudelijke aspecten die aan de orde komen zijn onder meer de bevoegdheidsverdeling tussen de Dijkgraaf, de burgemeester en de voorzitter van de Veiligheidsregio, en de risico’s en aansprakelijkheden die aan het toepassen van dwangmaatregelen (zoals spoedbestuursdwang)  zijn verbonden.