SEI subsidie 2013 misboring Aardwarmte 22 februari in werking getreden.

Redactie
-

“SEI Risico’s dekken voor aardwarmte” verzekert het risico van misboringen bij aardwarmte (geothermie). De regeling is ingrijpend aangepast ten opzichte van de twee vorige openstellingen

Aardwarmte (geothermie) is een hernieuwbare energiebron met grote potentie. Het boren is echter een kostbare aangelegenheid,  de kans op een misboring is aanwezig en daardoor is het risico van een aardwarmte project groot. Om dit risico af te dekken is de subsidie “SEI Risico’s dekken voor aardwarmte” in het leven geroepen.Deze regeling heeft de vorm van een verzekering waarbij vooraf een premie wordt betaald ter hoogte van 7% van het maximale subsidiebedrag bij misboring.

Bij een misboring ( als de opbrengst minder dan 50% van het verwachte vermogen is doordat de watervoerende laag slechter is dan verwacht) worden dan de kosten vergoed. Evenals de SDE-subsidie wordt ook deze subsidie in een tender uitgegeven. Op 18 maart 2013 gaat de inschrijving open.
Voor aardwarmteprojecten met een groter diepte dan 3500 meter sluit de termijn op 13 mei 2013. Voor aardwarmteprojecten met een diepte tussen de  500 en 3500 meter loopt de termijn door tot en met 14 juni 2013

De vereisten voor 2013 zijn op 21 februari 2013 in de Staatscourant gepubliceerd. (Staatscourant 2013 nr 4248, 21 februari 2013) en treden op 22 februari in werking. Daarbij zijn ook de aanvraagformulieren gepubliceerd.

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar waarbij de veel grotere keuzevrijheid voor de aanvrager het meest in het oog springt:

  • Zo kan het risico van het boren van beide putten in een doublet, maar ook alleen  het risico van het boren van de eerste put, door de subsidie worden afgedekt. Het risico voor de tweede put is dan kleiner en zou dan gemakkelijker particulier kunnen worden verzekerd. Omdat deze subsidie een subsidieplafond kent (43,45 miljoen Euro) en op basis van“wie het eerst komt, het eerst maalt” wordt uitgegeven, kan het voordelig zijn om voor deze variant te kiezen omdat daardoor de kans op subsidie toeneemt.
  • Extra onderzoekskosten kunnen onder de subsidie worden gebracht.
  • Het wordt mogelijk om bij een tegenvallende opbrengst eerst verbeterwerkzaamheden en alternatief gebruik te onderzoeken. Hiermee kan de put toch nog tot een aanvaardbare opbrengst worden gebracht. De kosten die daaraan verbonden zijn worden vergoed tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd als de put niet meer zou worden gebruikt.
  • Als laatste opvallende wijziging kan worden gewezen op de mogelijkheid om ook voor een dieper aardwarmteproject (dieper dan 3500 meter) subsidie aan te vragen. Er is voor één dieper project maximaal  15 miljoen Euro beschikbaar.

In de regeling zitten nog een aantal kleinere wijzigingen.

Gerelateerde onderwerpen: