Seminar Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)+ 2013, 14 februari 2013

Redactie
-

De optimale voorbereiding op uw SDE+ 2013 subsidieaanvraag:  14 februari 2013, Jaarbeurs/ Beatrix Theater Utrecht: 

  • Wie komt in aanmerking voor het 3 mrd euro fonds?
  • Hoe een succesvolle aanvraag doen?
  • Hoe werkt de SDE+ 2013 subsidie?
  • Hoe krijgt u met behulp van de SDE+ 2013 subsidie uw business case voor uw duurzaam energieproject rond? 
  • Medewerking van Agentschap NL 

Op 14 februari as. organiseert ESCoNetwerk.nl in samenwerking met o.a. Agentschap NL en Boot Advocaten van 14.00-17.00 in de Jaarbeurs/ Beatrix Theater in Utrecht een praktijkseminar voor particulieren, bedrijven en non-profit organisaties die met nieuwe installaties duurzame energie (Elektriciteit, Warmte en Gas) gaan produceren en daarvoor een SDE+ subsidieaanvraag willen doen.
U wordt concreet geïnformeerd wie in aanmerking komen, wat u moet doen en waar u rekening mee moet houden als u een aanvraag gaat doen.

Het seminar gaat in op de voorwaarden waaraan uw project moet voldoen om aanspraak te maken op een deel van de 3 miljard euro exploitatie-subsidie die dit jaar door het Kabinet beschikbaar wordt gesteld, en op de wijze waarop uw aanvraag de meeste kans van slagen heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld de strategische keuze maken om een lager subsidiebedrag aan te vragen waardoor de kans dat u subsidie krijgt weer veel groter wordt. Een belangrijke regel die daarnaast geldt is ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Vorige jaar bleek dat de subsidie binnen enkele dagen vergeven is.
Aangezien het SDE+ loket op 4 april a.s. opent is het zaak er zorg voor te dragen dat u op tijd uw aanvraag voor elkaar heeft (om te voorkomen dat u achter het net vist) en dat u nu al alle ins- en outs op het netvlies heeft.

Jorn ten Have van Agentschap NL (werkzaam op de afdeling die verantwoordelijk is voor het beoordelen cq. het toekennen van de subsidie) zal speciaal voor dit praktijkseminar uitleggen hoe een succesvolle aanvraag voor SDE+ 2013 er uit dient te zien.
Boot advocaten zal aangeven hoe de SDE+ 2013 werkt en hoe u met behulp hiervan de business case voor uw duurzaam energieproject wellicht rond kunt krijgen. Naast deze sprekers zullen ook andere partijen toelichtingen geven.

Voor het volledige programma: Programma ESCo Seminar SDE+ 2 14 feb Utrecht

U kunt zich kosteloos vooraanmelden door een email te sturen naar secretariaat@esconetwerk.nl
Vervolgens ontvangt u van hen het gedetailleerde programma waarbij men u zal verzoeken uw aanmelding definitief te maken.

Gerelateerde onderwerpen: