Verkorte opleiding aanbestedingsrecht (5 dagen) vanaf 28 mei 2013

Redactie
-

Nieuwe wet- en regelgeving met ingrijpende consequenties op komst. Anticipeer nu, actualiseer uw kennis en deskundigheid, bespaar tijd en vergroot de efficiëntie van uw werkwijze!
Ook in 2013 verzorgen Alexandra Boot en Jeroen Bergevoet een deel van de verkorte opleiding aanbestedingsrecht van Euroforum op 28 mei, 11 juni, 18 juni en 19 juni.

Aanbesteden blijkt in de praktijk vaak een moeizaam proces te zijn. De regels zijn complex en voor meerdere interpretaties vatbaar. Onduidelijkheid is het resultaat, met alle consequenties van dien. Van u wordt echter verwacht dat u op uw taken berekend bent. Grondige kennis van het aanbestedingsrecht en de werking ervan in de praktijk is daarom van groot belang. Zeker nu er nieuwe wet- en regelgeving voor de deur staan!

Alles wat u moet weten over:

  • De nieuwe Aanbestedingswet: vanaf voorjaar 2013 van kracht
  • ARW, Richtsnoer Leveringen en Diensten, RAW-systematiek, ARN 2006 en andere regelgeving m.b.t. aanbesteden
  • Actualiteiten en opzienbarende trends Europese en Nederlandse rechtspraak
  • Herziene Europese aanbestedingsrichtlijn
  • Selectie- en gunningscriteria en methodieken
  • Aanbesteden in relatie tot gebieds- en projectontwikkeling
  • Duurzaam en elektronisch aanbesteden
  • (Niet-)naleving van de aanbestedingsregels.

Plus praktijkvoorbeelden en handreikingen van aanbestedingsspecialisten

Na afloop van deze verkorte opleiding ontvangt u:

  • een certificaat van de Euroforum Academie
  • een uitgebreid naslagwerk

voor meer informatie of inschrijven: Verkorte opleiding aanbestedingsrecht

 

Gerelateerde onderwerpen: