Het grote ATEX congres 2013, 25 april 2013

Redactie
-

Aangescherpt toezicht vraagt uw aandacht!
Op donderdag 25 april 2013 staat op het grote ATEX congres het aangescherpte toezicht centraal. Boot advocaten informeert u op dit congres over de wet- en regelgeving.

Toezichthouders van gemeenten en provincies kunnen vergaand ingrijpen in de bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering van chemische bedrijven en andere BRZO-bedrijven. Om de slagkracht zelfs nog te vergroten komen binnenkort de provinciale en gemeentelijke milieuhandhavers en vergunningverleners bij elkaar in Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s).

De bevoegdheden van toezichthouders om te controleren en maatregelen op te leggen zijn echter niet onbeperkt.
Boot advocaten legt op 25 april 2013 als spreker op het grote ATEX-congres uit wat toezichthouders die bij uw bedrijf binnenkomen (nu en na de invoering van de RUD’s) wél en niet mogen. Hierdoor weet u waar ú de grens kunt trekken.

Voor meer informatie over het congres klik hier

Gerelateerde onderwerpen: