Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur, 27 en 28 maart 2013

Redactie
-

De onderhoudsachterstand wordt de komende jaren flink aangepakt. Het nieuwe Kabinet zet in op publiek-private samenwerking. Innovatie en ondernemerschap staan centraal en de verschuiving naar grotere marktverantwoordelijkheid zet door. Wat betekenen deze uitdagingen voor ú?

Alexandra Boot en Jeroen Bergevoet spreken hierover tijdens de 8e Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 27 en 28 maart 2013.

  • Op 27 maart neemt Alexandra Boot deel aan het actualiteitendebat en informeert Jeroen Bergevoet informeert u over de nieuwe aanbestedingswet in de praktijksessies.
  • Op 28 maart geeft Jeroen Bergevoet een Masterclass ‘de nieuwe aanbestedingswet en gevolgen voor uw praktijk’ . In deze Masterclass krijgen aanbestedende diensten en inschrijvers antwoord op brandende vragen:
    Welke gevolgen heeft de nieuwe wet voor uw aanbestedingsprocedures en inkoop- en aanbestedingsbeleid? Waarmee moet u met de nieuwe Aanbestedingswet rekening houden bij het inschrijven op aanbestedingen?

 Voor meer informatie over de conferentie en de masterclass klik hier

Gerelateerde onderwerpen: